O mnie

Zuzanna Sochacka Wykształcenie:
Doświadczenie:
  • liczne staże kliniczne m. in. w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie, w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum UJ, w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ
  • praca w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku w Oddziale Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia
  • prywatna praktyka w gabinecie psychologiczno - seksuologicznym, poddawana regularnej superwizji w certyfikowanych ośrodkach w Warszawie, Poznaniu oraz Krakowie
  • trwająca już kilka lat pomoc Wymiarowi Sprawiedliwości w formie wykonywania opinii sądowo - psychologicznych na rzecz Policji, Prokuratury oraz Sądów. Biegły sądowy w dziedzinie psychologii człowieka dorosłego przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Dbam o poszerzanie swoich umiejętności i ciągły rozwój zawodowy uczestnicząc w szeregu konferencji, warsztatów oraz szkoleń.

Moja praca przebiega pod stałą superwizją. Superwizja to rodzaj konsultacji psychoterapeuty z osobą posiadającą znacznie większe doświadczenie w pracy terapeutycznej (tzw. superwizorem) na temat przebiegu prowadzonej terapii. Jej podstawowym celem jest pomoc psychoterapeucie w lepszym leczeniu pacjentów. Jednocześnie stanowi ona swoistą formę kształcenia zawodowego. Profesjonalny psychoterapeuta powinien regularnie korzystać z superwizji, ponieważ stanowi ona gwarancję skuteczności prowadzonej terapii i jest jednym z wymogów etycznych wykonywania tego zawodu. Co ważne: podczas superwizji zachowana zostaje anonimowość pacjenta, co wiąże się z przestrzeganiem tajemnicy zawodowej.

Zuzanna Sochacka (Bogucka) - ZnanyLekarz.pl

Zuzanna Sochacka1:00am