Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna jest spotkaniem, którego celem jest określenie i zrozumienie zgłaszanego problemu. Służy ustaleniu potrzebnych form pomocy oraz ewentualnemu ustaleniu zasad wzajemnej współpracy.

Czas trwania: 50 min.

Przykładowa problematyka psychologiczna:

 • trudna sytuacja życiowa,
 • problem w odzyskaniu równowagi psychicznej,
 • utrata  bliskiej osoby,
 • strata sensu życia,
 • cierpienie z powodu lęku,
 • kłopoty ze snem,
 • potrzeba wsparcia i pomocy,
 • doświadczanie trudności w relacji z innymi osobami (partnerem, rodziną),
 • poszukiwanie możliwości zmiany,
 • problemy w pracy,
 • problemy ze zdrowiem,
 • chęć lepszego poznania i zrozumienia siebie,
 • nauka rozpoznawania i wyrażania własnych potrzeb,
 • chęć poznania i rozwijania swoich możliwości.
Zuzanna Sochacka1:00am